Wednesday, October 21, 2009

KESALAHAN UMUM TATABAHASA II

1.0 Kata Kerja

1.1. Ada dua jenis kata kerja:
a) Kata kerja transitif (KKT) - berawalan 'men' (kecuali makan, minum, minta & mohon)
- KKT adalah perbuatan yang melampau. (orang lain yng buat/lakukan, orang lain pula
yang menerima akibatnya)

con:
menendang, menggoreng

- Setiap KKT yang mempunyi imbuhan 'me' mesti diikuti dengan KATA NAMA.

con:
Emak menggoreng pisang. (menggoreng - KKT, pisang - Kata Nama)

b) Kata kerja tak transitif / intransitif (KKTT/KKTI)
- KKTT adalah perbuatan yang ditanggungnya sendiri.

con:
menyanyi, menguap


Tip:
-KKT yang mempunyi imbuhan 'men...kan' membawa maksud 'dia yang tolong buat'.
-KKT yang mempunyi imbuhan 'men...i' membawa maksud 'dia yang buat' .

con:
Awaluddin memberikan Wahidah sekuntum bunga. (salah)
Awaluddin memberi Wahidah sekuntum bunga. (betul)

Pengetua menasihatkan pelajar agar rajin belajar. (salah)
Pengetua menasihati pelajar agar rajin belajar. (betul)

Alasan:
Awaluddin yang bagi wahidah bunga bukan dia yang tolong bagi bunga itu. :)
Pengetua yang bagi nasihat bukan tolong beri nasihat.


2.0 Imbuhan 'men' untuk Kata Kerja

2.1 Imbuhan 'men' termasuk 'me', 'mem', 'men', 'meng', 'meny', 'menge'
2.2 Imbuhan 'menge' hanya digunakan pada perkataan yang mempunyai satu suku kata.
con:
cat, lap, pin, caj

2.3 Bagi kata kerja yang dimulai dengan huruf K,S,P,T (kalau sakit pergi tidur)
penggunaan imbuhan 'men' adalah seperti di bawah:

K (kasih, kirim dan sebagainya) - menggunakan imbuhan 'meng' (mengasihi, mengirim)
S (sakit, sayang dan sebagainya) -menggunakan imbuhan'meny' (menyakiti,menyayangi)
P (pakai, pantau dan sebagainya) - menggunakan imbuhan 'me'+m' (memakai,memantau
T (tulis, tunggu dan sebagainya) - menggunakan imbuhan 'me'+ n' (menulis, menunggu)

3.0 Penggunaan Kata Yang Tidak Tepat
3.1 Bukan dan Tidak:
· Bukan digunakan apabila frasa nama menjadi predikat.
. Tidak digunakan apabila frasa adjektif & frasa kerja menjadi predikat.

Con:
Saya bukan duduk di situ. (salah)
Saya tidak duduk di situ. (betul) – ‘duduk’ adalah kata kerja.

3.2 Ialah dan Adalah
Ialah digunakan apabila menunjukkan ‘persamaan’ atau ‘ekuatif’. Lazimnya ialah
hadir di hadapan frasa nama.

Con:
Nama saya ialah Rania.

Adalah digunakan apabila pengunaannya secara huraian atu kualitatif.

Con:
Sumbangan besar beliau adalah daripada segi pembangunan fizikal.

2 comments:

  1. terima kasih...banyak yg saya dapat daripada blok ini. saya cuma ingin berkongsi ilmu...saya rasa ada sedikit pembetulan...

    "duduk"...kata kerja (bukan kata adjektif)

    maaf kalau salah

    ReplyDelete
  2. terima kasih atas teguran. pembetulan telah dibuat.

    ReplyDelete