Sunday, October 25, 2009

TANDA BACA II

TANDA SEMPANG ( - ) / sempang

1. Menunjukkan & menegaskan ejaan sesuatu perkataan
con:
K-a-m-p-u-n-g bukan K-a-m-p-o-n-g.
T-o-n-t-o-n dan t-u-n-t-u-n mempunyai makna yang berlainan

2 Menunjukkan pertuturan yang tidak lancar.
con:
“M-m-m-maksud saya begitulah,” katanya gagap.

3. Memisahkan angka yang berbeza fungsi
con:
03-2481011
3016280-07-1013-6315700
470301-10-5209

4. Menggabungkan kata dasar yang dipendekkan untuk menyatakan sifat
con:
Indo-Belanda Anglo-China

5. Menunjukkan kata ganda
con:
beribu-ribu
pelajar-pelajar
anak-anak kecil
awan-gemawan
mengucar-ngacirkan

Nota:
(perbezaan antara tanda sempang & sengkang ialah:-
- tidak menggunakan 'spacing' di papan kekunci untuk menaip (sempang)
- menggunakan 'spacing' di keyboard untuk menaip (sengkang)


TANDA PISAH ( – ) / sengkang

1. Memisahkan keterangan sesuatu idea atau siri idea di tengah atau di akhir ayat

con:
a) Segala impiannya – wang, nama dan kuasa – kini, musnah akibat perbuatan sendiri.
b) Novel yang dibacanya itu meninggalkan berbagai-bagai kesan pada dirinya – sedih, gembira, marah, kesal.


2. Menunjukkan aliran fikiran penulis, atau pembicara, yang terganggu, terhenti, berpindah-pindah, atau berubah-ubah.Untuk menyisipkan perkataan, frasa, atau klausa lain di celah ayat.

con:
a) Semasa saya di kampung dahulu – saya sudah menyatakan hal ini tadi – saya pernah dilantik sebagai ketua kampung.

b) Sebaik-baik sahaja kamu sampai di Labuan – saya pasti pelayaran itu selamat – harap hubungi saya.


3. Menggantikan perkataan “hingga”
con:

a) Jun – Oktober
b) Dia tinggal di bandar itu dari tahun 1997 – 1980

No comments:

Post a Comment